Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Obvezni izbirni predmet

Izvajalec

Glasbeni projekt (GLP) Jerončič Mojca
Italijanščina 1 (II1) Filipič Tamara
Italijanščina 2 (II2) Filipič Tamara
Italijanščina 3 (II3) Filipič Tamara
Likovno snovanje 1 (LS1) Mugerli Manca
Likovno snovanje 2 (LS2) Mugerli Manca
Likovno snovanje 3 (LS3) Mugerli Manca
Matematične delavnice 7 (MD7) Škvarč Polona
Matematične delavnice 8 (MD8) Škvarč Polona
Multimedija (MME) Strnad Mateja
Načini prehranjevanja (NPH) Humar Bajt Urška
Obdelava gradiv: kovine (OGU) Škvarč Polona
Računalniška omrežja (ROM) Strnad Mateja
Šolsko novinarstvo (ŠNO) Močnik Tanja
Šport za sprostitev (ŠSP) Šink Mihelj Alenka
Zelenjak Vladimir
Turistična vzgoja (TVZ) Stubelj Tatjana
Urejanje besedil (UBE) Strnad Mateja

Neobvezni izbirni predmet

Izvajalec

Prvi tuji jezik angleščina (N1A) Humar Bajt Urška
Neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) Šink Mihelj Alenka
Zelenjak Vladimir
Neobvezni izbirni predmet tehnika (NTE) Škvarč Polona
Dostopnost