Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Obvezni izbirni predmet

Izvajalec

Filmska vzgoja (FVZ) Kurinčič Albin
Italijanščina 1 (II1) Filipič Tamara
Italijanščina 2 (II2) Filipič Tamara
Italijanščina 3 (II3) Filipič Tamara
Izbrani šport – odbojka (IŠP) Šink Mihelj Alenka
Izbrani šport – nogomet (IŠP) Zelenjak Vladimir
Likovno snovanje 1 (LS1) Kožlin Barbara
Likovno snovanje 2 (LS2) Kožlin Barbara
Likovno snovanje 3 (LS3) Kožlin Barbara
Multimedija (MME) Strnad Mateja
Načini prehranjevanja (NPH) Humar Bajt Urška
Obdelava gradiv: les (OGL) Škvarč Polona
Ples (PLE) Šink Mihelj Alenka
Poskusi v kemiji (POK) Slokar De Lorenzi Dominika
Računalniška omrežja (ROM) Strnad Mateja
Sodobna priprava hrane (SPH) Humar Bajt Urška
Urejanje besedil (UBE) Strnad Mateja

Neobvezni izbirni predmet

Izvajalec

Prvi tuji jezik angleščina (N1A) Humar Bajt Urška
Neobvezni izbirni predmet računalništvo (NRA) Strnad Mateja
Neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) Šink Mihelj Alenka
Zelenjak Vladimir
Neobvezni izbirni predmet tehnika (NTE) Škvarč Polona
Dostopnost